Hajaasustuse programm 2017

Järva maavalitsus annab teada, et alates 13. aprillist 2017. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades. Taotlusi võetakse vastu kuni 13. juuni 2017

Toetatavad tegevused:

-majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

-elamu hetivee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;

-aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

-leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine.

Taotluste koostamisel ja esitamisel palume tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga allpool oleval lingil:

Järva Maavalitsus

Imavere Vallavalitsusest on abiks taotluse koostamise ja nõustamisega vallavanem Jüri Ellram ja arendusnõunik Tiit Schvede.

Uudised ja teated

28.04.2017 Teeme Ära talgupäevad Imaveres

Imavere külakeskuse avaliku bussijaama platvormi korrastus 5. mail kell 10-13 Imaveres Viljandi mnt 11 Koduküla ilusaks 6. mail kell 10-14 Imavere Põhikooli sisehoovis Hermanni mõttetalgud 6. mail kell 11-14 Hermani külas Ojasaare talu talgud 6....  Loe edasi »

25.04.2017 Teavitus jäätmeveoteenuse hinnatõusust
24.04.2017 17. nädal Imavere vallas
20.04.2017 Imavere Laululinnu tulemused ja fotogalerii
17.04.2017 16. nädal Imavere vallas

Järvamaa turism - Imavere piirkond

Imavere vallast

Tutvustus ja asukoht

 

Imavere vald asub Järvamaa kaguosas piirnedes põhja poolt Koigi vallaga, lääne poolt Türi vallaga. Ida osas piirneb Imavere vald Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja lõunaosas Viljandi maakonna Kõo vallaga. Territooriumi poolest asub Imavere Järvamaa valdadest eelviimasel kohal - 140 km2. 

Eistvere mõis

Valla keskuseks on Imavere küla, mis asub Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maanteest ca 1 km kaugusel, maakonnakeskusest Paidest 30 km kaugusel ja pealinnast Tallinnast 110 km kaugusel. 
Imavere valla territooriumil paikneb 13 küla. Suurim küla on Imavere, kus elab ligi pool valla elanikkonnast. Lisaks valla keskusele on suuremad asulad-külakeskused: Käsukonna (raamatukogu, külamaja), Taadikvere, Eistvere (järv, renoveeritud mõisaaida hoone, jahimaja) ja Laimetsa.
 
Maastikuliselt on Imavere vald suhteliselt tasane Kesk-Eesti pinnamoele omane kant.  Valla maadest moodustab 46% metsamaa ning 31% haritav maa. 
Looduskaunid ja omapärased kohad vallas on mõisate pargid ja puutumatu loodus  turba- ja laukarabades. Veekogudest jääb valla piiridesse Pärnu jõe lisajõe Navesti algus, Eistvere külas asuv paisjärv ning Jalametsa soos asuv rabajärv. 
Suurimad äriühingud Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski, AS Risti Agro, AS Graanul Invest, OÜ Imavere Soojus, OÜ Imavere Arendus, Blesser OÜ, OÜ Mägede Varad, Tuule Agro OÜ, OÜ Mati Hõbemägi.
Avastamist ootavad pärandkultuuriline ja miljööväärtuslik keskkond, põnevad turismiobjektid ja Eistvere järve äärne puhkeala.

 

Ajalugu
 

1599. aastal kuulusid Imavere valla külad Põltsamaa Kroonu alla. 
1917. aastani kuulus Imavere vald Liivimaa kubermangu Pilistvere kihelkonda. 
Imavere oli Viljandi maakonna kooseisus kuni 1950. aastani. Peale seda, kui tekkis Põltsamaa rajoon, Imavere vald likvideeriti. Liidetuna kandis ta nime Järavere, 1960. aastal nimetati Järavere ringi Imavere Külanõukoguks. 
Aastatel 1950-1963 kuulus Imavere külanõukogu Põltsamaa rajooni koosseisu, pärast seda, seoses rajoonide liitumisega, Paide rajooni, nüüd Järva maakonna alluvusse. 
Uuesti taastati Imavere valla staatus 19. detsembril 1991. aastal. 

 

Loe edasi