Abivahendi kaardi väljastamine

Abivahendi kaardi väljastamine 
 
Soodustingimustel abivahendi ostmine või laenutamine toimub isikliku abivahendi kaardi alusel.
Isikliku abivahendi kaarte väljastab Sotsiaalkindlustusamet.
Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks  on vajalik:      
arstitõend
puude raskusastme määramise tõend
isikut tõendav dokument