Ehitistega seotud blanketid ja taotlused leiab aadressilt:

https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele 

Riigilõiv tuleb kanda Imavere Vallavalitsuse arvele:

SEB 10702000618007

Nordea Pank 17003013430

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse.