Järva valla Imavere piirkonna heategevusfond „Nutikad lapsed“ ootab stipendiumitaotlusi kuni 09.02.2018

    Fond on tegutsenud alates 2011. aastast. Selle aja jooksul välja antud stipendiume summas 3926 eurot. Fond on elujõuline, kui jagub annetajaid ja taotlejaid. Fondi...

-

JAP kevadvooru konsultatsioonid

2018 Kevadvoor vabaühendustele ja omavalitsustele on avatud 01. veebruar kuni 07. veebruar 2018 kell 15. Projektide hindamine toimub ajavahemikul 05.03-03.04.2018. 2018...

Fotonäitus "Ma kuulen Arvo Pärdi muusikat"

Fotonäitus

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teede spetsialisti ametikoha täitmiseks

Teede spetsialisti ülesanded: *          Järva valla teehoiu, liikluskorralduse ja tänavavalgustuse alase töö...

Nädal 18.12-24.12

Esmaspäeval 18.detsembril *kell 12.00-17.00 vallavanem Rait Pihelgas kohtumistel Teisipäeval 19.detsembril *kell 16.00 vallavanem Rait Pihelgas JAK üritusel *kell 16.30...

Jõulune käsitöö-näitusmüük

Konkurss Koeru Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks. Koeru Keskkool asub Järvamaal Koeru alevikus aadressil Paide tee 16/18. Nõuded kandidaadile: ...

Nädal 11.12-17.12

Esmaspäeval 11.detsembril   *kell 09.00 vallavanem Rait Pihelgas juhtkonna koosolekul Järva-Jaanis   Teisipäeval 12.detsembril   *kell 12.00 vallavanem...

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks. Vallasekretäri ülesanded: *  vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine *...

Piirkonnajuhi konkurss

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks. Koeru piirkonnajuhi ülesanded: *  piirkonna igapäevaküsimuste lahendamine, suhtlemine...

Sisekonkurss vallakantselei sekretäri ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi vallakantselei sekretäri ametikohale   Konkursi tähtaeg:   18.12.2017 Teenistuskoha asukoht:  Järva-Jaani alev...

Sotsiaalosakonna sisekonkurss

Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi sotsiaalosakonna juhataja ja peaspetsialisti ametikohale   Konkursi tähtaeg:...

1. detsembri Järva vallavolikogu istungi kokkuvõte

1. detsembril istus Järva vallavolikogu koos neljandat korda, sedapuhku Imavere rahvamajas. Päevakord http://www.ambla.ee/istungite-paevakorrad-20171 Otsustati 1. jaanuarist 2018...

Nädal 04.12-10.12

Teisipäeval 05.detsembril *kell 12.30 notaritehing Paides Kolmapäeval 06.detsembril *kell 10.00 Järva Vallavalitsuse istung Koerus *kell 13.30 Aasta Tähed üritus Paide...

Nädal 27.11-03.12

Esmaspäeval 27.novembril *kell 13.00 JAP juhatus *kell 17.00 juhatuse koosolek Mäos Teisipäeval 28.novembril *kell 10.00 koosolek Aravetel Kolmapäeval 29.novembril ...

Järva vallavolikogu istung 01.12.2017

Järva vallavolikogu istungi päevakord

Digikonna projekt külmutatakse

Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter  Ur­ve Pa­lo , et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te...

Järva vallavolikogu istung 16.11.2017 kell 14.00

Järva vallavolikogu istungi päevakord