« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise teade

Imavere Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Imavere vallale kuuluva Eistvere külas asuva Metsa katastriüksuse (katastritunnus 23401:001:0338, registriosa nr 7103650, pindala 1808 m2, sihtotstarve 100% elamumaa). Kinnistul asuvad vanad taluhooned (elamu, laut, saun, kaks kuuri ja garaaž).

Alghind 5000 (viis tuhat) eurot.

Pakkumisel esitada:

Füüsilise isiku avalduses märkida ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, sidevahendi nr, sõnade ja numbritega hinnapakkumine, pakkumise esitamise kuupäev ja allkiri.

Juriidilise isiku avalduses märkida ärinimi, asukoht, äriregistri kood, juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, aadress, sidevahendi nr, sõnade ja numbritega hinnapakkumine, pakkumise esitamise kuupäev ja esindaja allkiri.

Enampakkumise osavõtutasu 10 eurot ja tagatisraha 10% müüdava kinnisasja alghinnast tuleb tasuda hiljemalt 15.09.2017 Imavere Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE331010702000618007 SEB pangas, EE062200001120132417 Swedbank`is või EE781700017003013430 Nordea pangas.

Müügi tulemused kinnitab müügi korraldaja kahe nädala jooksul pärast enampakkumise toimumist. Pärast müügipakkumiste kinnitamist tasutakse müügi korraldajale Metsa kinnisasja täielik ostuhind. Vara võõrandamisega seotud kulud tasub ostja.

Kirjalikud pakkumised esitada Imavere Vallavalitsusele hiljemalt 15.09.2017 kl 12:00 postiaadressile: Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järvamaa 72401 märgusõna ümbrikul „Metsa kinnistu" või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: imavere@imaverevv.ee märgusõnaga „Metsa kinnistu".

Pakkumised avatakse 18.09.2017 kl 11:00 Imavere Vallavalitsuse haldushoone saalis.

Müüdava varaga saab tutvuda kohapeal.

Lisainfo tel 511 7499 Jüri Ellram.