1.10.15

Puurkaevu rajamise kohta leiate info Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Vana puurkaevu arvele võtmiseks vajate rekonstrueerimisprojekti litsenseeritud hüdrogeoloogiliste tööde spetsialistilt. Spetsialist hindab kaevu vastavust tänapäeva nõuetele ning võtab vastavad veeproovid. Rekonstrueerimisprojekt tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga. Keskkonnaameti heakskiidul kantakse puurkaev keskkonnaregistrisse, kus kaev saab oma registrikoodi.

Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavate ettevõtete nimekirja leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/et/hudrogeoloogiliste-toode-litsentsikomisjon-ja-litsentsiomanike-nimekiri

Kaevudele spetsialiseerunud Keskkonnaametniku kontaktid:

Karin Tibar karin.tibar@keskkonnaamet.ee   tel. 6744821

ja muud kontaktid leiate Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/kontakt-2/harju-jarva-rapla-regioon-2/

Toimetaja: TRIIN TÕNISSON