Parkimiskaardi väljastamine

 
Parkimiskaardi väljastamine
Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart (edaspidi parkimiskaart) on ettenähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde.
 
Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:
-  keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
-  keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
- ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
 
Parkimiskaardi väljastamiseks vajalikud dokumendid:
-  kaarti vajava isiku avaldus;
-  isikut tõendava dokumendi koopia;
- foto suurusega 3x4 cm;
-  Sotsiaalkindlustusameti  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
-  kui tööealisel puudega isikutel on Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
- ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere- või eriarst. Tõendile on on lisatud täiendav kriteerium, mille, kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, tugiraam).