Imavere küla soojamajanduse arengukava koostamine

Projekti läbiviimist toetab EL Ühtekuuluvusfond meetmest "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse "Soojamajanduse arengukava koostamine" raames summas 3578,40 eurot. Antud meetme rakendusükuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiga koostatakse Imavere küla soojamajanduse arengukava järgnevaks kümneks aastaks (2015-2025). Projekti eesmärgiks on määratleda ära Imavere küla soojamajanduse võimalused ja soojavarustuse arengu võimalused, et soojatootmine muutuks efektiivsemaks.

Soojamajanduse arengukava koostamisele järgnevalt on võimalus taotleda rahalisi vahendeid soojavarustuse renoveerimiseks.

Soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda SIIN.

             

 

Kaugkütte piirkonnad Imaveres

2.11.15

Kaugküttepiirkonna piirid Imavere külas kulgevad reeglina sirgjooneliselt piki tänavate, teede, kraavide, elektriõhuliinide telgjooni ja kinnistute piire.

 

 

Imavere küla kaugküttepiirkonnas asuvad järgmised kinnistud:
 
Imavere Piimandusmuuseum (jõustunud 01.12.2010)
Hans Rebase tee 1
23401:005:0006
 
Järavere kooli
Järavere Kooli
23401:005:0026
 
Arenduse
Kadastiku tee 2
23401:005:0027
 
Mõmmi
Antsu tee 4
23401:005:0014
 
Keskvalla
Viljandi mnt 6
23401:005:0034
 
Tihase
Tihase
23401:005:0510
 
Leevikese
Leevikese
23401:005:0035
 
Kooli
Viljandi mnt 8
23401:005:0120
 
Imavere Kaupluse
Viljandi mnt 10
23401:005:0013
 
Pärna
Viljandi mnt 12
23401:005:0015
 
Tõru
Viljandi mnt 14
23401:005:0066
 
Järavere
Järavere
23401:005:0033
 
Katlamaja
Antsu tee 1
23401:005:0032
 
Hariduse
Kiigevere tee 5
23401:005:0041
 
Mängumaa
Mängumaa
23401:005:
 
Kaseurva
Antsu tee 17
23401:005:0036
 
Tellise
Kiigevere tee 1
23401:005:0028
 
Aia
Kiigevere tee 2
23401:005:0002
 
Õuna
Kiigevere tee 3
23401:005:0024
 
Kasekese
Tuljaku tee 14
23401:005:0042
 
Sinilille
Tuljaku tee 15
23401:005:0043
 
Lillevälja
Tuljaku tee 16
23401:005:0003
 
Toimetaja: DIANA KESKKÜLA