Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud sotsiaalteenused, mida Imavere vallavalitsuse poolt korraldatakse läbi Imavere Päevakeskuse. Teenuste osutamise aluseks on Imavere Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt kehtestatud dokumentatsioon.

Koduteenus

Sotsiaaltransporditeenus

Eluasemeteenus Kodutares