1. Eelarvekomisjoni esimees Jaanus Nilp.
V
olikogu eelarvekomisjoni liikmed Jüri Ellram, Eve Okas, Arti Nõmmik.

2.  Õigus- ja keskkonnakomisjoni esimees Arvet Kutsar. 
V
olikogu õigus- ja keskkonnakomisjoni liikmed Peeter Loog, Ester Velliste, Kristi Paimla, Anto Rull.

3. Hariduskomisjoni esimees Heidi Arula.
V
olikogu hariduskomisjoni liikmed Inga Väli, Malle Siilak, Reima Nõmmik,  Ants Välimäe, Lennart Okas, Raivo Tamm.

4. Sotsiaalkomisjoni esimees Inga Okas.
Volikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Eveli Lilleoja, Anu Kull, Ülle Laarmaa, Margit Reinpõld, Koidu Kull, Sirje Vilms.
 
5. Revisjonikomisjoni esimees Merike Touart.
Volikogu revisjonikomisjoni liikmed Tiit Talve, Anto Rull.