Imavere Põhikool
Reg.nr. 75004872
Kiigevere tee 5, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa, 72401
 
Telefon 389 7593 (õpetajate tuba)
 
Direktor Raivo Tamm
Õppealajuhataja Tiina Lohur 
 
Kooli kodulehekülg: http://imaverepk.ee
Imavere vallas antakse alg- ja põhiharidust Imavere Põhikoolis. Imavere Põhikool tegutseb praegustes ruumides 1994 aastast, 1998 aastasl valmis kooli uus algklasside osa, aineklasside juurdeehitus toimus 2002 aastal ja võimla ning söökla valmisid 2004 aastal. 

Kooli teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.
Käesoleval õppeaastal õpib Imavere põhikoolis 85 last ja töötab 15 õpetajat.
Viimase kolme aasta jooksul on õpilaste arv veidi suurenenud.
 
Imavere vallas keskharidust omandada ei saa. Kesktaseme haridust omandatakse põhiliselt Paide ja Põltsamaa gümnaasiumites.
Kutseharidust on mindud omandama viimase nelja aasta jooksul Paide Kutsekooli, Viljandi Ühendatud Kutsekooli, Põltsamaa Maa- ja Kodumajanduskooli.
 
 

Kooli hoolekogu

 

Pille Kotka
Merlin Miilits
Pille Selter
Maarja Okas
Margit Reinpõld
Eveli Lilleoja
Gerly Rännik