Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teabe teenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel

Avaliku teenistuse ametnike palgad on kättesaadavad avaliku teenistuse veebis aadressil:

www.avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

 

 

Palgaandmed

Alamkaustad
Nimi Kaustade # Dokumentide #
2013 aasta kogupalk 0 1
2014. aasta 0 1
2015. aasta 0 1
2016. aasta 0 1
Näitan: 4 tulemust.
Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.