PROJEKT „LÕUNA-JÄRVAMAA- HEA PAIK NOORTELE!"

 

Imavere Valla Avatud Noortekeskus osaleb kolme valla ühisprojektis, kuhu kuuluvad Türi Vallavalitsus, Väätsa Vallavalitsus ja Imavere Vallavalitsus ning mille tegevusi toetab Leader. 

Projekti kestvus: 2016-2018
 
Projekti eesmärk on kahe aasta jooksul tõhustada koostööd kolme valla vahel. Kolme valla noorte vaba-aja täisväärtuslik sisustamine. Kogukondade liitmine ja koostöö arendamine.Uute traditsioonide algatamine läbi kogukondliku ja ühistegevuste, kaasates eakaid ja noori nende algatamisse ja korraldamisse.
 
Projekti käigus korraldatavad tegevused: 10 õppe-, töö- või puhkelaagrit, 2 teatrit, 3 kontserti, 3 välikino, 2 huviringi korraldamine.
_________________________________________________________________________________
 
 
 
PROJEKT „NOORTEKESKUSE NOORED- AKTIIVSED JA SPORTLIKUD KOGUKONNA LIIKMED"
Imavere Valla Avatud Noortekeskus osales  „Avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamine 2016. aastal", mida toetas Eesti Noorsootöö Keskus.
Projekti kestvus: aprill 2016- november 2016
Projekt loob võimalused erinevateks väljunditeks noortele eakohaste,
omaalgatuslike sündmuste korraldamisel, loob tingimused mitteformaalseks
õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuste ja suhtlemise kaudu.
Projekti alaeesmärkideks on:
1) Tagada noortele võimalused kehaliselt aktiivseks ja arendavaks vaba aja
veetmiseks Imavere Valla Avatud Noortekeskuses ning keskusest väljaspool.
2) Noortekeskus muutub külastajatele atraktiivsemaks, tõuseb keskuse
külastatavus.
 
Projekti käigus soetati noortekeskusele: lauatennise laud koos varustusega, tennisereketid 5tk ja pallid/kotid, X-box mängud.
Projekti käigus korraldati järgnevad üritused: tenniseturniir, lauatenniseturniir, X-Box mänguturniir, Disc Golf Järva-Jaanis koos Järva-Jaani Noortekeskuse noortega ning lauamänguturniir.
________________________________________________________________________________
                    
 
PROJEKT „MUUSIKASTUUDIO KÄIVITAMINE"
 
Imavere Valla Avatud Noortekeskus osales Järva maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursil.
Projekti kestvus: mai 2015- november 2015
 
Projekti eesmärk oli Imavere Muusikastuudio käivitamise toetamine.  Noorsootöö eesmärkidest lähtuvalt aitas projekt kaasa sellele, et pilliõpe oleks kättesaadava võimalikult paljudele noortele. Samuti tekkis noortel võimalus pille laenutada ning osaleda väljasõitudel.
 
Projekti käigus soetati noortekeskusele: congade komplekt, basskitarr, elektrikitarr, 5 akustilist kitarri, sülearvuti lisavarustusega ja muusikakeskus, mis on muusikastuudios noortele kasutamiseks.
Projekti käigus korraldati järgnevad üritused: muusikapäevad „Muusika looduses", „Helid ja tehnika" ning  „Muusikastuudiote külastamine".
_______________________________________________________________________________
 
PROJEKT "INIMESED AJAS JA AEG INIMESTES"
 
Imavere Vallavalitsus teavitab, et on saanud toetust Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu toetuse meetmest 19.2 (MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu LEADER 1.1 meetme raames) projektile "Inimesed ajas ja aeg inimestes." Projekti on rahastatud toetussummas 9067,8 eurot. Projekt toimub kahe aastase ühisprpjektiha SA Wittenstein/Järvamaa Muuseumiga.

Kaheaastase ühisprojekti raames viiakse ellu alljärgnevaid tegevusi:

1. valla ajalooraamatu väljaandmine;

2. rahvusvahelisel muusemipäeval 18.mail 2017 Järvamaa Muuseumi ja Päinurme Koduloomuusemi külastamine;

3. Kodulooline viktoriinide sari alates septembrist 2017- aprill 2018.

4. koduloouurimise õpituba koos Ründo Mültsiga. juuni 2018.

RAHVUSVAHELINE MUUSEMIPÄEVA JÄRVAMAA MUUSEUMI JA PÄINURME KODULOOMUSSEUMI KÜLASTAMINE.

18.mail külastas 12-st Imavere valla ajaloohuvilist ja koduloouurijat Päinurme Koduloomuuseumit ja Järvamaa Muuseumit. Giidiks oli Päinurme Koduloomuuseumi asutaja ja Järvama Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Koduloohuvilistele andis antud ekskursioon võimaluse tutvuda paikkonna ajalooga ning uusi mõtteid kohaliku piirkonna ajaloo talletamiseks.