Projekt „Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa omavalitsustes"

 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Järvamaale luua ühtne hoolekandeteenuste süsteem, mis toetab tööealise erivajadustega inimese toimetulekut ning vähendab tööealise inimese hoolduskoormust, et suurendada tööturule sisenejate arvu ja toetada tööturul jätkamise võimekust.

Projektiga pakutavad teenused:

  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus
  • Isikliku abistaja teenus

Rakenduspiirkond: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Roosna-Alliku, Türi, Väätsa, Käru vald ja Paide linn

Projekti periood 01.02.2017-31.01.2019

Projekti kogumaksumus 377 600 €, sellest ESF toetus 294 355 €.

Täpsem info sotsiaalnõunikult:

Linda Lääts

512 7480; 389 7518

linda.laats@imaverevv.ee

 

Linda Lääts - sotsiaalnõunik
Sotsiaalnõustamine tööpäeviti T - R 10.00 - 14.00
Vastuvõtule tulemiseks soovitav eelnev registreerimine
Telefon: 389 7518, 512 7480
E-mail: linda.laats@imaverevv.ee

Ametijuhend

Linda Lääts -  päevakeskuse juhataja
Telefon: 389 7610, 5301 1324
E-mail: linda.laats@imaverevv.ee

Ametijuhend

 

Kaidi Kala - tegevusjuhendaja

Telefon: 389 7610
E-mail: kaidi.kala@imaverevv.ee

Ametijuhend

 - hoolekandetöötaja
Telefon: 5391 6735
E-mail:

Ametijuhend

 

Niina Pihelgas - sotsiaalpedagoog

Telefon: 389 7593
E-mail: niina.pihelgas@imaverepk.ee

Ametijuhend

 

Rutt Luha - perearst
Telefon: 389 7523
E-mail: rutt.luha@mail.ee

Inga Okas - pereõde
Telefon: 389 7523
E-mail: inga.okas@mail.ee

Liia Viks - lastekaitsetöötaja

Telefon: 5191 5015
E-mail: liia.viks@imaverevv.ee

Ametijuhend

 

Üleriigilised abitelefonid:

 

112  Häirekeskuse hädaabi number

1220  Perearsti nõuandetelefon (24 h)

1707 Narkootiliste, uimastavate ja joovastavate sõltuvusainete ning AIDS-i ja HIV infotelefon (24 h)

16662  Mürgistusteabe infoliin (tööaeg 9.00 – 17.00)

11611 Õiguskantsleri büroo Laste ombudsman (Eesti Vabariigi õiguskantsler on lasteombudsman, kelle ülesanne on laste õiguste kaitse ja edendamine).

126 Usaldustelefon - vältimatu psühholoogilise abi

6 555 688 Eluliin on avatud iga päev (k.a. riiklikud pühad) kella 19-07. Eluliini moto: Enne kui otsustad ..