Imavere Lasteaed Mõmmi ja Imavere Põhikool võtavad tööle

Imavere Lasteaed Mõmmi võtab tööle

· lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta, tööleasumise aeg 21.08.2017 )

·  tugiisiku (1,0 ametikohta, tööleasumise aeg 01.09.2017)

Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15. juuliks 2017 aadressil mommilasteaed@mail.ee või posti teel aadressil Imavere Lasteaed Mõmmi, Antsu tee 4, Imavere küla, 72401 Järvamaa. Lisainfo telefonil 5232408.

Imavere Põhikool pakub tööd matemaatika õpetajale, kes oskab matemaatikat igapäevase eluga siduda ja tahab koolis töötada ning oma teadmisi jagada II -III kooliastme õpilastega.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad on oodatud  e-postiga aadressile raivo.tamm@imaverepk.ee 20. augustiks 2017.

Uudised ja teated

19.06.2017 25. nädal Imavere vallas

E. 19.06 kell 15.00 Järva valla juhtrühma töökoosolek Albu vallamajas, osalevad E. Okas, A. Pallo, J. Ellram T. 20.06 kell 16.00 OÜ Imavere Soojus nõukogu töökoosolek R. 23.06 kell 11.00-15.00 Maapäev Paides kell 20.00 Imavere valla jaanituli Ima...  Loe edasi »

12.06.2017 24. nädal Imavere vallas
08.06.2017 Teade
06.06.2017 Seikluslaager noortele 14-18 augustil
06.06.2017 25-29 juulil tantsulaager noortele

Järvamaa turism - Imavere piirkond

Imavere vallast

Tutvustus ja asukoht

 

Imavere vald asub Järvamaa kaguosas piirnedes põhja poolt Koigi vallaga, lääne poolt Türi vallaga. Ida osas piirneb Imavere vald Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja lõunaosas Viljandi maakonna Kõo vallaga. Territooriumi poolest asub Imavere Järvamaa valdadest eelviimasel kohal - 140 km2. 

Eistvere mõis

Valla keskuseks on Imavere küla, mis asub Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maanteest ca 1 km kaugusel, maakonnakeskusest Paidest 30 km kaugusel ja pealinnast Tallinnast 110 km kaugusel. 
Imavere valla territooriumil paikneb 13 küla. Suurim küla on Imavere, kus elab ligi pool valla elanikkonnast. Lisaks valla keskusele on suuremad asulad-külakeskused: Käsukonna (raamatukogu, külamaja), Taadikvere, Eistvere (järv, renoveeritud mõisaaida hoone, jahimaja) ja Laimetsa.
 
Maastikuliselt on Imavere vald suhteliselt tasane Kesk-Eesti pinnamoele omane kant.  Valla maadest moodustab 46% metsamaa ning 31% haritav maa. 
Looduskaunid ja omapärased kohad vallas on mõisate pargid ja puutumatu loodus  turba- ja laukarabades. Veekogudest jääb valla piiridesse Pärnu jõe lisajõe Navesti algus, Eistvere külas asuv paisjärv ning Jalametsa soos asuv rabajärv. 
Suurimad äriühingud Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski, AS Risti Agro, AS Graanul Invest, OÜ Imavere Soojus, OÜ Imavere Arendus, Blesser OÜ, OÜ Mägede Varad, Tuule Agro OÜ, OÜ Mati Hõbemägi.
Avastamist ootavad pärandkultuuriline ja miljööväärtuslik keskkond, põnevad turismiobjektid ja Eistvere järve äärne puhkeala.

 

Ajalugu
 

1599. aastal kuulusid Imavere valla külad Põltsamaa Kroonu alla. 
1917. aastani kuulus Imavere vald Liivimaa kubermangu Pilistvere kihelkonda. 
Imavere oli Viljandi maakonna kooseisus kuni 1950. aastani. Peale seda, kui tekkis Põltsamaa rajoon, Imavere vald likvideeriti. Liidetuna kandis ta nime Järavere, 1960. aastal nimetati Järavere ringi Imavere Külanõukoguks. 
Aastatel 1950-1963 kuulus Imavere külanõukogu Põltsamaa rajooni koosseisu, pärast seda, seoses rajoonide liitumisega, Paide rajooni, nüüd Järva maakonna alluvusse. 
Uuesti taastati Imavere valla staatus 19. detsembril 1991. aastal. 

 

Loe edasi