22.02.16
Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta, ka hukkunud loomad maanteel https://www.kki.ee/est/?part=html&id=24
Toimetaja: TRIIN TÕNISSON