Programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsioon leiate allpool oleval lingil:

Järva Maavalitsus

Imavere Vallavalitsusest on abiks taotluse koostamise ja nõustamisega vallavanem Jüri Ellram ja arendusnõunik Tiit Schvede

Hajaasustuse programm 2017 hindamiskomisjon

Hajaasustuse programm 2017 hindamiskomisjoni liikme muudatus

 

Hajaasustuse programmi 2017 toetuse saajad

Imavere Vallavalitsuse 3. juuli 2017 korralduse nr 128 alusel toetas vallavalitsus alljärgnevaid hajaasustuse programmi esitatud projekte:

1. Einar Tõnissoni projekt „Pärna kinnistule septiku ja imbväljaku rajamine" toetuse suurus summas 1740,09 eurot.

2. Heldi Piirisalu projekt „Jalametsa külas Atsi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine" toetuse suurus summas 3464,17 eurot.

3. Vaike Tikka ja kaastaotleja Siiri Sepa projekt „Juurdepääsu tee ehitamine Õunapuu tallu, Eistvere küla, Imavere vald" toetuse suurus summas 1878,50 eurot.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon.

Hajaasustuse programm 2016

 

Imavere Vallavalituse 08.07.2016 korralduse nr 145 aluse toetas Imavere Vallavalitsus alljärgnevaid hajaasustuse programmi esitatud projekte:

1.      Ave Glase projekt „Lehise kinnistule puurkaevu rajamine," toetuse suurus summas 2308,12 eurot.

2.      Indrek Salumäe projekt „Vahe talu juurdepääsutee tingimuste parandamine", toetuse suurus summas 1136,36 eurot.

3.      Maria Kivinukk projekt „Rendi kinnistule septiku ja imbväljaku rajamine," toetuse suurus summas 2100,10 eurot.

4.      Ave Glase projekt „ Lehise kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine," toetuse suurus summas 1480,07 eurot.

5.      Kuldar Kuusiku projekt „ Vana-Kulli, Tammeküla, Imavere vald juurdepääsutee rajamine," toetuse suurus summas 540,03 eurot.

6.      Viljar Paidu projekt „Posti talule puurkaevu rajamine," toetuse suurus summas 1220,72 eurot.

 

Hajaasustuste programm 2015

 

Alates 16.märtsist kuni 18.maini toimus hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Imavere vallas. Tähtajaks esitati 8 avaldust.

 

Imavere Vallavalitsuse 25.juuni 2015 nr 144 korraldusega kinnitati hajasustuse programmi taotluste hindamistulemused.

 

Toetust said alljärgnevad projektid:

Toetuse saaja: Marge Nõmmik projektiga "Kõrtsi talu kinnistule Järavere külas joogiveetorustiku ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine" (projekti tegevused joogiveetorustiku rajamine, kanalisatsioonitorustiku rajamine , septiku ja imbväljaku rajamine) üldmaksumusega 6120,00 eurot, sellest toetussumma 4080,00 eurot ja omafinantseering 2040,00 eurot. Projekti elluviimiseks kavandatav lõpptähtaeg 31.07.2016.

Toetuse saaja: Jaanus Tõnise projektiga "Sarve kinnistule septiku ja imbväljaku rajamine" (projekti tegevused: septiku ja imbväljaku rajamine) üldmaksumusega 2340,00 eurot, sellest toetussumma 1560,08 ja omafinanseering 779,92 eurot. Projekti elluviimiseks kavandatav lõpptähtaeg 30.06.2016.

Toetuse saaja: Roger Mitt projektiga "Uuekuklase vee- ja kanalisastiooniprojekt" , millest rahastati osaliselt veesüsteemide välaehitamine (septik ja puurkaev) üldmaksumusega 3090,00 eurot, sellest toetus 1909,01 eurot ja omafinatseering 1180,99 eurot. Projekti elluviimiseks kavandatav lõpptähtaeg 31.10.2016.

Seoses riigipoolsete täiendavate rahaliste vahendite eraldamisega, sai rahastatud 10.11.2015 korraldusega nr 245 täielikult Roger Mitti projekt. Korraldusega kinnitati lisatoetuse eraldamine üldmaksumusega 2850,00 eurot, sellest toetus 2051,18 eurot ja omafinantseering 798,82 eurot. Projekti elluviimiseks kavandatav lõpptähtaeg 31.10.2016.