Võlanõustamine

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet.
Võlanõustamine koosneb nõustamisest  võlgadega toimetulekuks (sh nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ning abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega, abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel), kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine). 
 
Teenuse ostab Imavere vald sisse  ja on üldjuhul tasuline. Vajadusel võtta garantiikiri sotsiaalnõunikult.
Võlanõustamist teostab Süda- Eesti  Sotsiaalkeskus. Telefon 53783929. Tiina Larven.