EVE OKAS - volikogu esimees
mob: 521 3641
e-post - eve.okas@mail.ee

TIIT TALVE  - revisjonikomisjoni liige
e-post - tiittalve@hot.ee

 
MATI OKAS - volikogu liige alates 11.08.2016

ARVET KUTSAR - volikogu aseesimehe volitused peatunud alates 11.08.2016 kuni 31.12.2016, õigus- ja keskkonnakomisjoni esimees
e-post - arvetku@hot.ee

EVELI LILLEOJA - e-post - veli.oja@hotmail.com

RIHO ELISAROV -
 e-post - riho.elisarov@gmail.com

HEIDI ARULA - hariduskomisjoni esimees

ANTO RULL - revisjonikomisjoniliige
e-post - vrull@estpak.ee 

ANTS VÄLIMÄE -  e-post - ants@piimandusmuuseum.ee

JAANUS NILP - eelarvekomisjoni esimees
 
MERIKE TOUART - revisjonikomisjoni esimees

INGA OKAS  - volikogu aseesimees alates 18.08.2016, sotsiaalkomisjoni esimees